Våre sjåførar er mellom dei beste - og me betalar godt for god kvalitet.
Grunna stor oppdragsmengde treng me fleire sjåførar. 
Faste og tilkallingshjelp.  

Hjå oss vil du få opplæring, utvikling og trivsel, men
som minimum lyt du; 

- Ha god og påliteleg arbeidslyst
- Vera nøyaktig og ryddig 
- Ha god serviceinnstilling
- Snakka norsk
- Ha førarkort klasse CE 

SØKNAD sender du til: post@jttransport.no 

Levert av